Układ Okresowy Pierwiastków
CHEM.PL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

H


He

Li

Be

Układ Okresowy Pierwiastków

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

La*

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Ac**

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds*

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu


**

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

niemetale


lantanowce (metale)
metale alkaliczne


aktynowce (metale)
metale przejściowe


fluorowce (niemetale)
metale szlachetne


helowce (gazy szlachetne)
metale pozostałe

X

gazy

Z

ciała stałeL

ciecze (t.t. < 30 °C)

R

brak trwałych izotopów© CHEM.PL (Adeviq-SPIN) 2004